ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะจากวิทยาลัยครูคังไข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์       วันที่ 3 ตุลาคม 2566 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ       วันที่ 22 กันยายน 2566 นักศึกษาชั้นปี2 สาขานวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน       วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการมอบความรู้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       วันที่ 15 กันยายน 2566 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานก่อนเกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์       วันที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และการแผนกไฮโดรโปนิกส์ ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์       วันที่ 1 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ ฝึกปฏิบัติในรายวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์       วันที่ 1 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ฝึกปฏิบัติในรายวิชาทักษะพื้นฐานทางการเกษตร       วันที่ 29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มโคนมอัจฉริยะ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และการแผนกไฮโดรโปนิกส์ ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER