Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร ม.กาฬสินธุ์ พานักศึกษา ระดับ ปวส จำนวน 9 คนมาทดสอบมาตราฐานวิชาชีพที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  17-03-2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร ม.กาฬสินธุ์ พานักศึกษา ระดับ ปวส จำนวน 9 คนมาทดสอบมาตราฐานวิชาชีพที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ประชาสัมพันธ์
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  วันที่10 มีนาคม 2563 ผู้บริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ท่านอดุลย์ ค้ำชู คณะกรรมการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมติดตามการทำงาน ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 
  วันที่ 11มีนาคม2563 อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมทานข้าวเย็นร่วมกับคณะอาจารย์จาก สปป ลาว ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 
  วันที่ 11มีนาคม2563 อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มาเป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าโครงการโคนม ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ 
  เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 29 เรื่อง เทคนิคการผสมเทียมและแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ ภายใต้สโลแกน “รักษาได้ ใช้ฮอร์โมนเป็น เก่งผสมเทียม“ ระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิศร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิศร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่ี่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที
     

     รับสมัครงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดCovid19
     

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุุคล 20 อัตรา เพื่อจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019
      

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์