Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 143) 
สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร ม.กาฬสินธุ์ พานักศึกษา ระดับ ปวส จำนวน 9 คนมาทดสอบมาตราฐานวิชาชีพที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ (อ่าน 349) 
วันที่10 มีนาคม 2563 ผู้บริหารงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ท่านอดุลย์ ค้ำชู คณะกรรมการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ จากทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมติดตามการทำงาน ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ (อ่าน 179) 
วันที่ 11มีนาคม2563 อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมทานข้าวเย็นร่วมกับคณะอาจารย์จาก สปป ลาว ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ (อ่าน 312) 
วันที่ 11มีนาคม2563 อธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มาเป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้าโครงการโคนม ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ (อ่าน 292) 
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 29 เรื่อง เทคนิคการผสมเทียมและแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ ภายใต้สโลแกน “รักษาได้ ใช้ฮอร์โมนเป็น เก่งผสมเทียม“ ระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 440) 
วิว (อ่าน 291) 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิศร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิศร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการลงพื้นที่ี่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที
      

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์